top of page

Cải thiện đột quỵ ở người lớn

$ 18

Lớp Học Bơi 45 Phút dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Khóa học này được thực hiện theo tốc độ của bạn. Học hỏi và cải thiện các cú đánh mới để lấy lại vóc dáng hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước. Mỗi lớp tối đa 4 học viên.

Backstroke Swimmer
bottom of page