top of page

CPR / AED

tổ chức thập đỏ của Mỹ

$ 60

Khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn cách nhận biết và chăm sóc các trường hợp khẩn cấp về hô hấp và tim liên quan đến người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh và đáp ứng các yêu cầu của OSHA / nơi làm việc. Đây là một khóa học kết hợp học tập bao gồm một phần trực tuyến và một buổi học kỹ năng trong lớp do người hướng dẫn. Phần trực tuyến phải được hoàn thành trước khi tham gia phần học trên lớp và phải được thực hiện trên PC hoặc máy tính bảng có kết nối Internet tốc độ cao. 1 giờ 30 phút để hoàn thành phần trực tuyến. Sau khi hoàn thành thành công khóa học này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ kỹ thuật số về CPR / AED dành cho Người lớn và Trẻ em có giá trị trong hai năm.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

Stethoscope on the Cardiogram
bottom of page