top of page

Cấp 200

Người mới bắt đầu nâng cao

$ 18

Sự tiếp nối của các kỹ năng bơi dành cho người mới bắt đầu. Chúng tôi sẽ hướng tới chuyển động độc lập qua mặt nước và các nét dễ nhận biết. Học sinh từ 4 tuổi trở lên sẽ phát triển năng lực nước cơ bản trong môi trường hồ bơi. Đây là lớp học kéo dài 30 phút cho tối đa 4 học viên.

Swimming Lesson
bottom of page