top of page

Sơ cứu / CPR / AED

tổ chức thập đỏ của Mỹ

5 giờ $ 90

Khóa học này kết hợp khoa học mới nhất và dạy sinh viên cách nhận biết và chăm sóc nhiều trường hợp sơ cứu ban đầu như bỏng, vết cắt, vết xước, bệnh đột ngột, chấn thương đầu, cổ, lưng, các trường hợp khẩn cấp do nóng và lạnh cũng như cách ứng phó với hô hấp và tim. cấp cứu nạn nhân khoảng 12 tuổi trở lên. Học sinh thành công sẽ nhận được chứng chỉ Sơ cứu người lớn / CPR / AED có giá trị trong hai năm.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

First Aid Kit
bottom of page