top of page

Huấn luyện An toàn cho Huấn luyện viên Bơi lội (STSC)

tổ chức thập đỏ của Mỹ

1 giờ $ 30

Phần ăn trực tuyến được yêu cầu trước khi đến lớp

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp khó khăn.

Khóa học này là bước đầu tiên để các huấn luyện viên được cấp chứng chỉ về Huấn luyện An toàn cho Huấn luyện viên Bơi lội. Khóa học này dạy những người tham gia bơi lội cạnh tranh cách giúp duy trì một môi trường thoải mái và an toàn cho người bơi lội, ngăn ngừa tai nạn và trường hợp khẩn cấp cũng như ứng phó với những người bơi lội bị ốm hoặc chấn thương trong nước hoặc trên cạn.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

Swimming Lessons
bottom of page