top of page

Cấp độ 400

Nâng cao

$ 18

Sự tiếp nối của các kỹ năng Sơ cấp và Trung cấp của chúng tôi. Học sinh từ 6 tuổi trở lên sẽ nâng cao trình độ thành thạo trong việc thực hiện kỹ thuật đột quỵ, nước sâu và kỹ năng sinh tồn. Các kỹ năng sẵn sàng cho đội bơi lội sẽ được dạy. Đây là lớp học kéo dài 30 phút với tối đa 4 học viên.

Swimming
bottom of page