top of page

Cấp 300

Trung gian

$ 18

Sự tiếp nối của các kỹ năng cho Người mới bắt đầu nâng cao của chúng tôi. Học sinh từ 6 tuổi trở lên sẽ nâng cao trình độ thành thạo trong việc thực hiện kỹ thuật đột quỵ, nước sâu và kỹ năng sinh tồn. Các kỹ năng sẵn sàng cho đội bơi lội sẽ được dạy. Đây là lớp học kéo dài 30 phút với tối đa 4 học viên.

Putting on Goggles
bottom of page