top of page

Giữ trẻ với Sơ cứu / CPR

tổ chức thập đỏ của Mỹ

8 giờ $ 90

Đào tạo Người trông trẻ và Sơ cấp cứu Nhi khoa / CPR cung cấp cho những thanh niên đang có kế hoạch trông trẻ những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc trẻ em và trẻ sơ sinh một cách an toàn và có trách nhiệm. Khóa đào tạo này sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng lãnh đạo; học cách phát triển kinh doanh dịch vụ trông trẻ, giữ an toàn cho bản thân và những người khác và giúp trẻ em cư xử; và tìm hiểu về cách chăm sóc trẻ em cơ bản. Khóa học cũng bao gồm sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho trẻ em. Độ tuổi được khuyến nghị cho khóa học này là 11-15 tuổi.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Vui lòng Gọi để Yêu cầu Lớp học!

First Aid Kit
bottom of page