top of page

Bài học bơi

Baby Swimming Class

Em bé bong bóng

$ 18

Cha mẹ và tôi
Swimming Coach

Cấp 100

Người bắt đầu

$ 18

Swimming Trainer with Students

Cấp 200

Người mới bắt đầu nâng cao

$ 18

Swimmer

Cấp 300

Trung gian

$ 18

Swimming Pool

Cấp độ 400

Nâng cao

$ 18

leia-back.jpg

Người lớn mới bắt đầu

Advanced

$ 18

Aerobic Class in Pool

Người lớn mới bắt đầu

$20

Female Swimmers

Cải thiện đột quỵ ở người lớn

$ 18

Girls Swimming Underwater

Bài học bán riêng tư

$ 23

Swim Lessons

Bài học riêng

$ 18- $ 35

bottom of page