top of page

Thăm chúng tôi

Giờ hoạt động

Giờ mùa hè:

Thứ hai thứ Sáu

9 giờ sáng - 9 giờ tối

Thứ Bảy 9 giờ sáng - 3 giờ chiều

Giờ mùa thu, mùa đông và mùa xuân:

Thứ hai thứ tư thứ sáu

9 giờ sáng - 1 giờ chiều và 4 giờ chiều - 8 giờ tối

Thứ ba thứ năm

4 giờ chiều - 8 giờ tối

Thứ Bảy 9 giờ sáng - 3 giờ chiều

Địa chỉ

Địa chỉ mùa hè:

1103 Barkly Ct.

Pearland, Tx 77581

Địa chỉ Thu, Đông & Xuân:

4141 Bailey Rd. Pearland, Tx 77584

Liên hệ chúng tôi

Điện thoại: 281-594-SWIM (7946)

E-mail: swim@theaquaticacademy.net

hoặc là

Gửi tin nhắn cho chúng tôi trên Facebook bất cứ lúc nào!

bottom of page