top of page

Bán riêng tư

$ 23

Thời gian làm bài 30 phút với 2 học sinh. Thường được cung cấp cho anh chị em hoặc vận động viên bơi lội có trình độ kỹ năng tương tự. Các giảng viên sẽ tập trung vào việc xây dựng các kỹ năng và kỹ thuật nước của học sinh.

Girls Swimming Underwater
bottom of page