top of page

Em bé bong bóng

Cha mẹ và tôi

$ 18

Lớp học Thủy sinh dành cho Phụ huynh & Trẻ em giới thiệu về nước cho trẻ 6-36 tháng. Các bậc cha mẹ tìm hiểu về các mối quan tâm về an toàn với con cái của họ trong và xung quanh nước. Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi sẽ được khuyến khích khám phá và trở nên thoải mái trong nước. Cha mẹ hoặc người giám hộ phải xuống nước cùng với mỗi trẻ. Số học sinh tối đa là 3 người.

Cute Girl in Pool
bottom of page