top of page

Bài học riêng

$ 18 - $ 35

15 phút Bài học riêng dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở xuống.

30 phút Bài học riêng Dành cho học sinh bơi trên 4 tuổi.

Đây là lớp học một kèm một với người hướng dẫn đặc biệt tập trung vào nhu cầu và mục tiêu của người bơi.

Learning to Swim
bottom of page