top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Level 3 Girl Scout Test

Girl Scouts

  • 10 US dollars
  • Barkly Court

Mô tả dịch vụ

1a: Jump into deep water, tread/float 1 minute 1b: 25 free and or elementary back 2: Swim 15 free and 15 elementary back


Buổi sắp tới


Chi tiết liên hệ

  • 1103 Barkly Court, Pearland, TX, USA

    281-594-7946

    swim@theaquaticacademy.net


bottom of page