top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Level 4 Girl Scout Test

Girl Scouts

  • 10 US dollars
  • Barkly Court

Mô tả dịch vụ

1a: Jump into deep water 1b: Swim 25 free, 25 elementary back 2: Swim 15 yards Breaststroke and 15 yards Backstroke 3: Swim 3-5 body lengths under water (no hyperventilation)


Buổi sắp tới


Chi tiết liên hệ

  • 1103 Barkly Court, Pearland, TX, USA

    281-594-7946

    swim@theaquaticacademy.net


bottom of page